20 Yıllık Tecrübemizle

Dize Sigorta Kurumsal

Bugün ve gelecek nesiller için, Türk insanının yaşamlarını iyileştirecek yüksek kalite ve değerde çözümler sunmak.

En önemli konularda en iyiyi yapmaya kararlıyız. Mevcut duruma karşı sağlıklı bir tatminsizlik duyarız, daha iyi olmak ve pazarda kazanmak için güçlü bir arzu duyarız.

DİZE Sigorta da ki iş arkadaşlarımıza, müşterilerimize saygı duyar ve onlara bize davranılmasını istediğimiz gibi davranırız. Birbirimizin becerilerine ve niyetlerine güveniriz. İnsanların en iyi güven ortamında çalıştığına inanırız.

DİZE Sigorta çalışanlarını sahiplendiği gibi müşterilerinin bu gününü ve geleceğinizde sahiplenir.

Her zaman doğru olanı yapmaya çalışırız. Birbirimize karşı dürüst ve açık sözlü davranırız. Yasalara uygun hareket ederiz. Her karar ve eylemimizde DİZE Sigorta’nın değer ve prensiplerini gözetiriz. Önerileri savunurken ve riskleri değerlendirirken verilere dayanır, dürüst davranırız.

Bu amacı bir adım daha öteye taşır; içinde bulunduğumuz toplumun yaşamlarını daha ileriye taşımak için fırsatları değerlendirir. DİZE Sigorta çalışanları; içeriden terfiinin, güvenin ve deneyimlerin esas olduğu kurumsal kültür çerçevesinde bu tek amaç çatısında toplanır. Bunun sonucunda müşterilerimiz bize inanarak ve güvenerek sektörde liderlik koltuğuna emin adımlarla taşımaktadır.

Markaları ve değerleriyle bir bütündür, bu yüzden çalışanlar şirketin en önemli varlığıdır, ve şirketin büyüyen başarısının temelidir. DİZE Sigorta çalışanları Türk insanının yaşamlarını iyileştirmeye odaklanarak bu gün ve gelecek için çalışıyorlar.

Misyonumuz

Kurumsal değerlerimiz ışığında;

Sektöre yön vermek,
Türkiye’de sigorta bilincinin yaygınlaşmasını sağlamak,
Müşteri odaklı hizmet anlayışını uygulamak,
Finansal gücümüzü uluslararası standartlara yükseltmek,
Şirketimizin değerini artırmaktır.

Vizyonumuz

Anadolu Sigorta’yı, sigortaya ihtiyacı olan herkesin tercih edeceği sigorta markası yapmak,
Uluslararası sigortacılıkta da referans gösterilen bir güce ulaşmak.